กสทช เขต 9เตรียมประชุมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อจัดระเบียบวิทยุชุมชน เบื้องต้นมีเพียงไม่ถึง 10 ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ออกอากาศได้

  
    กสทช เขต 9 เตรียมประชุมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อจัดระเบียบวิทยุชุมชน เบื้องต้นมีเพียงไม่ถึง 10 สถานีจาก 400 สถานีในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ออกอากาศได้
นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เขต 9 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ล่าสุดมีมติที่จะพิจารณาอนุญาตให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ แต่จะต้องเป็นสถานีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยุชุมชน และใบอนุญาตการใช้เครื่องโทรคมนาคม ซึ่งส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิทยุชุมชนเกือบ 400 สถานี แต่ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นี้ กสทช.เชียงใหม่ รวมกับมณฑลทหารบกที่ 33 จะเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนมาหารือในข้อปฏิบัติ ซึ่งวิทยุชุมชนที่จะออกอากาศได้จะต้องมีใบอนุญาตทั้ง 3 ฉบับมาแสดง จะต้องไม่ออกอากาศที่เกี่ยวกับการเมือง ยั่วยุ ปลุกระดมให้แตกแยก ไม่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกอากาศของวิทยุชุมชนคือ กำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร รัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล มีชื่อเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน 1 สถานี โดยพบว่าสถานีที่สามารถออกอากาศได้มีไม่เกิน 10 สถานีจากทั้งหมด 400 สถานี ซึ่งจะถือโอกาสนี้จัดระเบียบวิทยุชุมชนทั้งหมดด้วย
สำหรับวิทยุชุมชนแห่งใดที่ออกอากาศแล้ว ทำการปลุกระดมมวลชน ยั่วยุให้แตกแยก หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิด จะถูกปิดสถานีและระงับการออกอากาศอย่างถาวรทันที ส่วนสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี.ที่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมืองที่ถูกระงับอยู่ ต้องกลับไปปรับผังรายการใหม่ให้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
 
10 มิถุนายน 2557 , 17:00 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่