พิธีก่อสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย

  
     คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดพิธีก่อสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย
พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสีโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจริญพรว่า ตามที่ กรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พื้นที่เขตป่าขุนน้ำแม่กวง บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 906 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ 300 ไร่ และ 606 ไร่ สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา
ในปี 2557 เป็นต้นไป คณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการสร้างอนุสาวรีย์รูปหล่อสำริดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย สูง 2.60 เมตร บริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อให้ศรัทธาพุทธศาสนิกชนได้สักการะและเจริญรอยตามนักบุญแห่งการพัฒนา โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีการดังกล่าว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือ เป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา ได้แก่ เป็นเจ้าภาพถวายทองสำริดกิโลกรัมละ 500 บาท หรือเจ้าภาพสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานรูปหล่อสำริดครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อสืบสานปณิธานการพัฒนาพระพุทธศาสนา และความเจริญของบ้านเมือง
ผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานรูปหล่อสำริดครูบาเจ้าศรีวิชัย สามารถโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนสร้างพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521-0-47927-7 และบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “พุทธมณฑลเชียงใหม่” เลขที่ 981-6-77946-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่งสำเนาไปที่หมายเลขโทรสาร 0 5327 0452 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อรับใบอนุโมทนา หรือสามารถบริจาคได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วัดท่าตอนพระอารามหลวง หรือที่เจ้าคณะอำเภอทุกแห่งในเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หมายเลขโทรศัพท์ 081 761 9763 และ 088 268 4223
 
10 มิถุนายน 2557 , 17:48 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่