ผบ.มทบ.33 พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนกว่า 300 คนในพื้นที่อำเภอสารภี

  
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนกว่า 300 คนในพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการทำงานของ คสช.และร่วมเป็นพลังพัฒนาชาติไทย
พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านของ อำเภอสารภี ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยีนายวรกิตติ. ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประมาณ 300 คนจาก 12 ตำบล 106 หมู่บ้านร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวถึงนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และขอความร่วมมือจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมทำงานแก้ปัญหา พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และคืนความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถทราบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน นำไปสู่การแก้ไขอย่างถูกจุด ขอให้ร่วมทำงานกับ คสช.เพื่อนำพาสังคมสู่ความพัฒนาอย่างถาวรต่อไป ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
11 มิถุนายน 2557 , 11:15 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่