เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประเพณีเลี้ยงดง

  
     เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวิถีชีวิตความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายร้อยปี จัดประเพณีเลี้ยงดง ที่สื่อความหมายถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับคน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่แม่เหียะและใกล้เคียงนับพันคน เข้าร่วมประเพณีเลี้ยงดง ปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 4(แม่เหียะ) ซึ่งเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่ปฏิบัติสืบมาหลายร้อยปี
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ประเพณีเลี้ยงดง หรือ พิธีเลี้ยงดวงวิญญาณบวงสรวงปู่แสะ ย่าแสะ เป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทิศเหนืออยู่ในพื้นที่ดอยสุเทพ ทิศใต้อยู่ในพื้นที่ดอยคำ ตามตำนาน ยักษ์ปู่แสะ จะรักษาดอยสุเทพ ยักษ์ย่าแสะ จะรักษาดอยคำ ส่วนลูกยักษ์ คือ องค์สุเทวฤาษี ผู้บำเพ็ญศีลได้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพและดอยคำ ในส่วนของพิธีเลี้ยงดง ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม แม้ความเจริญจะเข้ามาตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่วิถีชีวิต ความเชื่อต่างๆ ยังคงอยู่ โดยเฉพาะความเชื่อด้านการดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์ คนในชุมชนไม่บุกรุกป่า เพราะเชื่อว่าจะมีอันเป็นไปตามที่วิญญาณปู่แสะ ย่าแสะ ได้กล่าวไว้ผ่านร่างทรง
พิธีในช่วงเช้ามีการอัญเชิญดวงวิญญาณของปู่แสะ ย่าแสะ ผีป่า ผีดง ที่ปกป้องรักษาป่า ที่เชิงวัดพระธาตุดอยคำ เข้ามาเข้าร่วมพิธี มีพิธีสงฆ์ พิธีอุทิศส่วนกุศลให้ปู่แสะย่าแสะ ผีป่า ผีดง จากนั้น เป็นมีพิธีทรงปู่แสะ ย่าแสะ มีการถวายเครื่องบวงสรวง ผลไม้ ธัญพืช เม็ดถั่ว งา ข้าว สิ่งสำคัญ คือ ใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดำ 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไว้ และชักภาพพระบฎ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา ขึ้นแขวนบนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพเขียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2469 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา เน้นให้คนรักษาศีล รักษาป่า เพื่อให้ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ป่า
 
11 มิถุนายน 2557 , 15:17 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่