โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  
    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ใหม่นับเป็นองค์เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่บุคลากรและนักเรียน รวมทั้งชาวเชียงใหม่
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ สนามหน้าตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และนับเป็นองค์เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถิตเป็นเครื่องหมายแห่งน้ำใจความจงรักภักดีของคณะครู บุคลากร นักเรียนและ บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ยังเป็นที่ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมาเป็นเวลายาวนาน บัดนี้พระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าว ซึ่งสร้างด้วยวัสดุปูนพลาสเตอร์ เป็นเวลากว่า 50 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานระยะสั้น ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ เพราะประดิษฐานไว้ในที่โล่งแจ้ง ไม่สามารถซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ได้ดังเดิม คณะกรรมการองค์กรภาคี 5 ฝ่ายของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 10 กองทุนยุพราช 100 ปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร ให้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ใหม่ทดแทน ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ องค์ใหม่โดย พลตำรวจตรี กริช กิติลือ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย รุ่น 16/18 ประธานดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง สร้างด้วยโลหะสำริด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4 ล้าน 6 แสน บาท มีกำหนดการอัญเชิญจากโรงหล่อ จังหวัดนครปฐม มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 และกำหนดเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากประตูช้างเผือกถึงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-10.00 น. ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. เชิญร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปจำลอง โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 19 รูป สวดพระพุทธมนต์ พระเกจิอาจารย์ จำนวน 4 รูป และในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 08.39 น. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
11 มิถุนายน 2557 , 15:21 น. , อ่าน 1334  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่