เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมัน ขอให้ คสช. แก้ปัญหาราคาพลังงาน

  
    ครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพง ยื่นหนังสือต่อรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขอให้ คสช.แก้ปัญหาราคาพลังงาน ลดภาระค่าก๊าซและไฟฟ้า คืนความสุขให้ประชาชน
เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพง และเครือข่ายคนเชียงใหม่ติดตามพลังงานไทย นำโดยนางนิตยาพร สุวรรณชิน ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมรายชื่อประชาชน 2 พันรายชื่อ ถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ผ่านพันเอกโกศล ปทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ขอให้ตรวจสอบโครงสร้างราคา ที่เป็นธรรมของพลังงานไทย และคัดค้านการให้สัมปทาน โดยกล่าวว่า สามารถลดราคาน้ำมันโดยเลิกภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนน้ำมันได้ทันทีถึงสิบบาท กับลดราคาค่าก๊าซและค่าไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนจนกว่าจะได้ศึกษาและตรวจสอบต้นทุนพลังงานที่แท้จริงก่อน ขอเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาโครงสร้างราคาพลังงาน โดยต้องมีตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประเทศอย่างถูกต้อง ขอให้วางแผนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดจากนักการเมืองและนักลงทุนรายใหญ่เป็นต้น
ซึ่งพันเอกโกศล ปทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รับที่จะประสานเสนอไปยังส่วนกลางต่อไป
 
12 มิถุนายน 2557 , 17:11 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่