กสทช. เขต 9 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    กสทช. เขต 9 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ในการปฏิบัติตามระเบียบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เขต 9 แก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 มีผู้ร่วมรับฟังกว่า 300 คน โดยนายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 9 กล่าวว่า หลังการเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. วิทยุชุมชน ทุกแห่งต้องปิดการเผยแพร่กระจายเสียง ล่าสุดได้เรียกผู้ประกอบการ 248 แห่ง เข้าชี้แจงทำความเข้าใจ ว่าการที่จะสามารถเปิดให้เผยแพร่กระจายเสียงได้ ต้องมีคุณสมบัติ หลัก 3 ประการ คือ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตนำเข้า มีใช้ เครื่องโทรคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุชุมชน รวมทั้งจะต้องลงนามใน MOU ระหว่าง กสทช. และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อออกอากาศว่าจะไม่ดำเนินจัดเผยแพร่กระจายเสียง ขัดต่อกฎของ คสช. หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกถอนใบอนุญาตทันที ในส่วนของวิทยุชุมชนที่มีคุณสมบัติไม่ครบ ขอให้ดำเนินการเอกสารขออนุญาตให้ครบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการวิทยุชมชน หนึ่งนิติบุคคล สามารถเป็นเจ้าของได้ 1 สถานีเท่านั้น
รองผู้อำนวยการ กสทช.เขต 9 รับว่าจะนำปัญหาเสนอต่อส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการหารือระหว่าง กสทช.กับกองทัพ
 
12 มิถุนายน 2557 , 17:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่