ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออกเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออกเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อประสานเครือข่ายการทำงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกเยี่ยมเยียนสถานีเคเบิ้ลทีวี.ท้องถิ่น พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเยี่ยมเยียน เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อประสานการทำงาน ร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ สู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างกว้างไกล โดยที่ผ่านมาก็ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังประชาชนในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากเคเบิ้ลทีวี.ในพื้นที่เป็นอย่างดีเสมอมา
เคเบิ้ลทีวี.ในพื้นที่ภาคเหนือจะมีเฉลี่ยประมาณจังหวัดละ 2 แห่ง ส่วนจังหวัดใหญ่ ๆ อาจจะมีมากกว่านั้น และมีกระจายในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดรายการของกรมประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างแพร่หลาย ถูกต้อง โดยการไปเยี่ยมเยียนในปีนี้ได้ข้อเสนอแนะดีๆ เช่น นายพินิจ ชมเชย จากสูงเม่นเคเบิลทีวี.จังหวัดแพร่ ที่ช่วยเหลือสังคมในการให้ใช้ Wi Fi ฟรีแก่หน่วยงาน หรือคิดราคาถูกแก่นักเรียนที่ต้องทำการบ้างส่งอาจารย์แต่ไม่สามารถซื้อเนตรายเดือนได้ และคิดจะจัดรายการติวสำหรับเด็ก โดยขอเชิญอาจารย์ที่มีจิตอาสามาสอนทางเคเบิลได้ จะทำรายการให้ เป็นต้น
 
13 มิถุนายน 2557 , 17:31 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่