เริ่มแล้วอบรมแกนนำมวลชนศูนย์ปรองดองเชียงใหม่

  
     ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พล.ต.ศรายุธ รังสี ผบ.มทบ.33 และนายสุริยะ ประสามบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ของ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประธานกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เนื่องจากจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่กลับสู่ความสงบสุขและน่าท่องเที่ยว ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปคือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของ คสช. โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง สลายสีเสื้อ โดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจองประชาชนทุกหมู่เหล่าผ่านการทำประชาคมเป็นต้น
 
15 มิถุนายน 2557 , 05:49 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่