คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้คำขวัญ บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ที่บริเวณหน้าห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2014) รองศาสตราย์นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นการรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้คำขวัญ “Safe blood for saving mothers” บริจาคโลหิตพลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.คาร์ล แลนด์สไตเดอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ A B O (เอ บี โอ) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “Safe blood for saving mothers” บริจาคโลหิต พลิกวิกฤติ ช่วยชีวิตแม่และลูก เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร จากการตกเลือด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละวันมีผู้หญิงจำนวนกว่า 800 คน เสียชีวิตจากการคลอดบุตร หรือมีภาวะโรคแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด โดยเกือบทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มากกว่าครึ่งหนึ่งจะพบในแอฟริกาใต้สะฮารา และหนึ่งในสามพบในประเทศแถบเอเชียใต้ และมีความเสี่ยงสูงในมารดาที่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากภาวะการตกเลือดอย่างรุนแรง ระหว่างคลอดบุตรหรือหลังการคลอดบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของจำนวนผู้เสียชีวิต หากมีการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอ และปลอดภัยจะช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตลงได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะสามารถจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วย โดยโลหิตที่ได้รับเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีโลหิตสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตผู้อื่นจึงได้มีการมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิตที่มีสถิติการบริจาคโลหิตสูงสุดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีสถิติสูงสุดถึง 76 ครั้ง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ,การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบันเทิง เน้นการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพดีด้วยการบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต , การตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต,การวัดความดันโลหิต และตรวจหมู่เลือดฟรี โดยในกิจกรรมในครั้งนี้นี้มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น ทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
 
15 มิถุนายน 2557 , 11:51 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่