เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับฤดูน้ำหลาก
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำสำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการดูดโคลนตามท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด และบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเครื่องจักรและกำลังคนเข้าแก้ไขปัญหาสิ่งอุดตันตามท่อระบายน้ำ ไม่ให้ขวางทางน้ำไหลเมื่อฝนตกหนัก โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายและดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการระบายน้ำที่ท่วมขังอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องมีการนำเครื่องจักรและกำลังคนเข้าเก็บเศษขยะกำจัดวัชพืช และดูดโคลนที่ขวางทางน้ำไหล ทั้ง 4 แขวง ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการกำจัดสิ่งอุดตัน ตามท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เมื่อมีฝนตกลงมาจำนวนมากจะทำให้น้ำไหลตามท่อระบายน้ำได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนตระหนักถึงการทิ้งเศษขยะต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันตามท่อระบายน้ำ เพราะบางจุดไม่สามารถนำรถ และเครื่องจักรเข้าแก้ปัญหาได้ ต้องใช้เพียงกำลังคนเท่านั้น สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกลำเหมือง เครื่องจักรเทศบาลนครเชียงใหม่เดือนมิถุนายน 2557 จะดำเนินการบริเวณหมู่บ้านป่าห้า วันที่ 2-7,9 มิถุนายน 2557 ถนนสิโรรส วันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 หน้าตลาดต้นพะยอม วันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 บริเวณหมู่บ้านเวียงทอง วันที่ 27-28,30 มิถุนายน 2557 การปฏิบัติงานของรถขุดตักแขนยาวเทศบาลนครเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2557 จะดำเนินการบริเวณคลองแม่ข่า ศรีดอนไชย วันที่ 2-7,9มิถุนายน 2557 คลองแม่ข่า มหิดล วันที่ 10-14,16-20มิถุนายน 2557 คลองแม่ข่าน้อย ศรีดอนไชย วันที่ 21,23-26มิถุนายน 2557 ลำเหมือง ถ.เชียงใหม่-ลำปาง วันที่ 27-28,30มิถุนายน 2557 การปฏิบัติงานของรถดูดโคลนของเทศบาลนครเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2557 จะดำเนินการบริเวณถนนท่าสะต๋อย วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถนนหัสดิเสวี ซอย 2-4,6-8 วันที่ 4-7,10มิถุนายน 2557 ถนนสันติสุข วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ถนนเวียงบัว วันที่16-18 มิถุนายน 2557 ถนนกระดังงา วันที่19-20มิถุนายน 2557 และถนนเจดีย์ปล่อง วันที่23-25มิถุนายน 2557
 
15 มิถุนายน 2557 , 12:08 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่