แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการอบรมวิทยากร กระบวนการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการอบรมวิทยากร กระบวนการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามโรดแมประยะที่ 1 ของ คสช.
ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากร กระบวนการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นายอำเภอ ผู้แทนจากฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรม ไปสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ในการพัฒนาประเทศ ของประชาชน ไม่ให้เกิดความแตกแยก เหมือนดังที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค ให้ประเทศก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวย้ำขอให้ข้าราชการทุกคนเป็นข้าราชการที่ดี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต่อประชาชน ร่วมจัดระเบียบสังคม ให้ประชาชนเคารพกฎหมาย สร้างเครือข่ายนิรภัยสังคม บ้าน วัด โรงเรียน และน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทัพภาคที่ 3 ให้เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ในพื้นที่ ปฏิบัติตามโรดแมป 3ประการ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการร่วมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป และการเลือกตั้ง
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีความสงบ และเรียบร้อยดี ข้าราชการทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้ Social Network เพื่อระดมให้คนไปร่วมชุมนุม เบื้องต้นสามารถควบคุมได้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
 
16 มิถุนายน 2557 , 16:27 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่