นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุ มีแผน 3 ส่วนในการทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
    นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุ มีแผน 3 ส่วนในการทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีแผนสาม 3 ส่วน คือ ปรับโครงสร้างภายในสมาคม โดยแบ่งกรอบความรับผิดชอบให้ครอบคลุม 8 กลุ่มวิสาหกิจ กระจายองค์ความรู้ ผ่านการจัดสรรอุปนายก หรือรองนายกสมาคมฯ ซึ่งจะมีถึง 5 คน เนื่องจากปัจจุบันเชียงใหม่เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศกว่าสิบสายการบิน เพื่อตอบสนองกลุ่มท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศ อีกทั้งจะปรับเพิ่มให้สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่มีครบพันรายใน 8 ฐานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้จะผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือ HUB เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ และระหว่างภูมิภาค อีกทั้งเชื่อมโยงเชียงใหม่กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง
ในระยะอันใกล้นี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่จะเดินทางไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทยเพื่อจัดโรดโชว์เสนอขายสินค้าเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและอินเดีย เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเชียงใหม่ สำหรับทัวร์ศูนย์เหรียญที่เป็นปัญหาของการท่องเที่ยวมาช้านาน จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเข้าไปเจรจากับผู้ประกอบการ หากยังไม่ให้ความร่วมมือ ก็ต้องใช้กฎหมายบังคับต่อไป
 
16 มิถุนายน 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่