นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นการตอบโจทย์คืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวระยะใกล้จะกลับมาในสองสัปดาห์

  
    นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นการตอบโจทย์คืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวระยะใกล้จะกลับมาในสองสัปดาห์ส่วนระยะไกลจะกลับมาภายในสองเดือน
นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว นับเป็นสิ่งที่ดี เป็นการตอบโจทย์ คืนความสุขให้ประชาชนชาวไทย เนื่องจากขณะนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ภัตตาคาร ร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง เชียงใหม่กลับมามีชีวิตชีวา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ รวมทั้งการจัดฉายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรให้ประชาชนชมฟรี ก็เป็นการสร้างความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวเชียงใหม่ได้เหมือนเดิมได้ในไม่ช้า โดยใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์นับจากนี้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องวางแผนระยะยาวคือกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา จะเห็นผลอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งการยกเลิกเคอร์ฟิวเป็นการเติมเต็มความเชื่อมั่นและดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาในพื้นที่
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่มีการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่าปัญหาอาชญากรรมเบาบางลง เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ระยะต่อไปยังอยากให้บังคับใช้ในการเปิด-ปิดสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลา รวมทั้งการจำหน่ายสุราให้เยาวชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากกลุ่มใดทำผิดให้ลงโทษเฉพาะกลุ่ม ไม่ควรประกาศเคอร์ฟิว เนื่องจากกระทบต่อการท่องเที่ยว และอยากให้ คสช.มีชุดเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยด้านท่องเที่ยว
 
16 มิถุนายน 2557 , 17:37 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่