เทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์แล้ว

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์แล้ว เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสะพานในการสัญจรไปมาระหว่างถนนเจริญราษฎร์กับตลาดวโรรส
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เนินการสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา โดยการก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้สะพานจันทร์สมอนุสรณ์สัญจรไปมาระหว่างถนนเจริญราษฎร์(หน้าวัดเกตการาม)กับตลาดวโรรส หลังจากได้รื้อถอนสะพานจันทร์สมเก่าออกไป เนื่องจากเมื่อปี 2554 กระแสน้ำป่าไหลผ่านอย่างแรง จนเสาตอม่อสะพานทรุดเอียงเป็นอันตรายต่อการสัญจร ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปิดสะพานทางขึ้นลงไว้ แต่ก็ยังมีผู้คนเดินข้ามอยู่ จึงเกรงว่าสะพานจะทรุดพังลงมาขณะมีผู้ใช้สัญจร เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้สร้างสะพานใหม่ขึ้นมา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 1 ปี
 
16 มิถุนายน 2557 , 18:10 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่