ปปท ตรวจสอบกรณีการทุจริตออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย กว่า 70 ไร่และกรณีนายทุนมีโฉนดทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่อำเภอสะเมิง

  
    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามความคืบหน้ากรณีการทุจริตออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย กว่า 70 ไร่และกรณีนายทุนมีโฉนดทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่อำเภอสะเมิง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ปปท.นำโดย พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ หรือ ปปท. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีทุจริตออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าได้มีการลบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ในระวางแผนที่ดิน ในใช้ในการรังวัดออกโฉนด แล้วขีดเส้นแนวเขตป่าสงวนขึ้นมาใหม่ โดยมีผู้ปกครองท้องที่รับรองว่าที่ดินดังกล่าว ไม่เป็นเขา ภูเขา หรือที่หลวงหวงห้าม และได้ทำการออกเป็นโฉนดที่ดินทั้งสิ้น รวม 34 แปลง เนื้อที่ 70 ไร่ โดยมีการก่อสร้างบ้านพัก 2 หลัง ล่าสุด ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถังผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ รวม 37 คน เรื่องดังกล่าวอัยการได้สั่งฟ้องแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาล เพื่อให้กรมที่ดิน ดำเนินการเพิกถอนโฉนด และนำที่ดินกลับคืนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อไป จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 10 บ้านดงช้างแก้ว ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับร้องร้องเรียนจากนายจำแลง จินดาธิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงช้างแก้ว กรณีกลุ่มนายทุน นำเอกสารสิทธิที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่กว่า 14 ไร่ ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ของสวนป่าชุมชน ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกต้นสัก บนพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ ในโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 พรรษา เมื่อปี 2534 เพื่อขอให้ทาง ปปท. ตรวจสอบ และทวงคืนผืนป่า ให้กับชุมชน
 
16 มิถุนายน 2557 , 18:15 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่