มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยจัดโครงการปล่อยชะนี คืนสู่ป่า ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

  
    มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยจัดโครงการปล่อยชะนี2 ตัว คืนสู่ป่า ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านปางจำปี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายธนพัฒน์ พยัคฆาภรณ์ เลขาธิการมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิฯได้จัดทำโครงการปล่อยชะนีคืนสู่ป่า เป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เลือกพื้นที่ป่าลุ่มน้ำขุนแม่กวง บ้านปางจำปี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สำหรับปล่อยชะนีคืนสู่ป่า เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือชะนีที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง โดยการนำมาฝึกให้สามารถดำรงชีวิตได้ก่อนจะปล่อยสู่ป่า โดยได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประสบความสำเร็จสามารถปล่อยชะนีจนกระทั่งเกิดลูกหลานชะนีฝูงใหญ่กว่า 40 ตัวที่เขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดพื้นที่ป่าในจังหวัดภูเก็ตลดลง จึงมองหาพื้นที่ใหม่ ก็พบว่าบ้านปางจำปีมีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชอาหารเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของชะนี จึงได้นำชะนีที่ฝึกให้ดำรงชีวิตกับธรรมชาติได้แล้วจำนวน 2 ตัว มาจากจังหวัดภูเก็ต ลำเลียงมาโดยทีมอาสาสมัคร The Flying Scouts ทางเครื่องบินเล็ก เพื่อส่งชะนีคืนสู่ป่าเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีชะนีอีกหนึ่งครอบครัว พ่อ แม่ ลูกที่ฝึกเตรียมไว้เพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ป่า แต่น้องแบมแบม แม่ชะนีได้มีอาการของโรคต้อกระจก ตามองไม่เห็นทั้งสองข้าง จึงยังไม่สามารถปล่อยได้ ทางมูลนิธิฯ จึงต้องนำน้องแบมแบม กลับไปรักษาที่กรุงเทพมหานครและเปิดรับบริจาคจากผู้มีใจกุศล เนื่องจากค่ารักษาผ่าตัดต้อกระจกน้องแบมแบมสูงถึงหนึ่งแสนบาท ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือติดต่อได้ที่มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์ 098-8612269
 
17 มิถุนายน 2557 , 17:38 น. , อ่าน 1338  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่