การประปานครหลวง เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    การประปานครหลวง เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกลุ่มจิตอาสาการประปานครหลวง ร่วมกับ โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การประปานครหลวง ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ชุมชนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายวิสันต์ เลียวลิขิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า การประปานครหลวง ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำกลุ่มจิตอาสาการประปานครหลวง ร่วมกับ โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการ มาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ บ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมในโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองบริเวณป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง และภายในบริเวณโรงเรียนบ้านรินหลวง การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและโรงเรียน ได้แก่ การมอบลานกีฬาสำหรับชุมชน และมอบลานกิจกรรมอเนกประสงค์ การปรับปรุงหลังคาเรือนอาคารเรียน ทำแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมและมอบชุดเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านรินหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน
 
17 มิถุนายน 2557 , 18:17 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่