จังหวัดเชียงใหม่คาดหวังว่าหลังงานพืชสวนโลก เชียงใหม่จะกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกพรรณไม้ แนะผู้เกี่ยวข้องรีบวางแผนการใช้พื้นที่แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  
     นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ปรานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะมีเงินสะพัดในทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท แต่ผลที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้มากกว่านั้นก็คือมีความคาดหวังว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการส่งออกพรรณไม้ ต่าง ๆ โดยใช้พื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกเป็นสถานที่ส่งเสริมและวิจัยพรรณไม้ เพื่อการพาณิชย์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางส่งออกกล้วยไม้ เพราะกล้วยไม้ของไทยได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศสูงมาก
นอกจากนี้หากใช้พื้นที่ของการจัดงานพืชสวนโลกให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ พื้นที่นี้จะเป็นสถานีวิจัยพรรณไม้ชั้นเยี่ยม เพราะอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์อันหลากหลาย ดังนั้นจึงได้เสนอว่าหลังจากเสร็จสิ้นงานน่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาบริหาร ซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรจะรีบวางแผนการใช้พื้นที่แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 16:26 น. , อ่าน 1112  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่