นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดแรลลี่ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  
     นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมแรลลี่ปั่นจักรยาน หา RC Green Life Bike Rally เฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ชนะเลิศจะรับถ้วยเกียรติยศของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเงินรางวัล
นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ในปี 2557 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เน้นย้ำการเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาอย่างยาวนาน ตามแนวคิดที่ว่า มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม ในโครงการ Green Life Bike Rally เฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ หม่อมหลวงปนัดนา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และอันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
สำหรับ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสมทบกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรราคา 400 บาท/ทีม (ทีมละ 2 คน) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 710 1665 และ 086 188 8918
 
17 มิถุนายน 2557 , 18:30 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่