งานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว แสดงและจำหน่ายมะม่วงกว่าร้อยสายพันธุ์ พร้อมแสดงและจำหน่ายสินค้าและของดีเมืองเชียงใหม่อย่างหลากหลาย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2557 บริเวณลานจอดรถศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสวนมะม่วงและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานดังกลาวเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่าสามหมื่นไร่ งานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชมความหลากหลายของมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 120 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง และการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออก เพื่อนำเสนอมะม่วงและผลผลิตแปรรูป เพื่อให้มะม่วงเชียงใหม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีมืองเชียงใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ การประชุมของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การสาธิตขยายพันธุ์มะม่วงและการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมะม่วงนอกฤดู การประกวดผลผลิตมะม่วง ยำมะม่วง ส้มตำมะม่วงลีลา การเที่ยวชมสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก การจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี สินค้าชุมชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพเกษตรกร งนจัดระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 นี้
ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศมะม่วงพันธุ์ยักษ์ คือนายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 สุก นางอรชร จันต๊ะมณี ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์จินหวง นายธนชาติ สุขแยง ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์มันขุนศรี ดิบ นายเปล่ง มันฝั้น ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์สุก นายผิน กองอินทร์ ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์แรดดิบ นายประณีต ทรัพย์นะกุล ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยดิบ นางสาวรุ่งทิวา ไทยวงษ์ ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์มหาชนก นายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง นายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศประกวดมะม่วงแก้วดิบ ด.ต.องอาจ จันอาสา
 
18 มิถุนายน 2557 , 09:40 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่