พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

  
     วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ พร้อมจัดทำแอพพลิเคชั่น “CMMuseum” เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ในหอศิลปวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และด้านต่างๆ โดยนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และสร้างสีสันดึงดูดเยาวชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กลางเวียงเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทดลองโครงการนำร่อง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับ Temasak Polytechnic จากสิงคโปร์ จัดทำแอพพลิเคชั่น “CMMuseum” เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ในหอศิลปวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบสื่อกลางในการเรียนรู้ที่ทันสมัยซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น หลากหลายรูปแบบในอนาคตซึ่งนอกจากโครงการแอพลิเคชั่น CM Museum แล้วยังมีโครงการที่ได้ร่วมกับGoogle ประเทศไทย จัดทำ Google Street View360 องศา ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ และการจัดกิจกรรม CHIANG MAI BIKE + WALK RALLY 2014โดยนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบเกมที่ผสานการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน และเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและเยาวชนรวมถึงประชาชนที่สนใจได้มากยิ่งขึ้น โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี มีจุดหมายหลักคือการนำจังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป
 
18 มิถุนายน 2557 , 14:53 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่