รายงานพิเศษ ททท. จัดงาน Chiang Mai Long-stay Forum

  
     รายงานพิเศษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน Chiang Mai Long-stay Forum นำนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมสัมมนารับทราบข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวประเทศญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่
นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน Chiang Mai Long-stay Forum ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวจากประเทศญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 ที่มุ่งเน้นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long-stay) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการร่วมของสำนักงาน ททท. ในประเทศญี่ปุ่น 3 สำนักงาน ประกอบด้วย สำนักงานโตเกียว โอซากา และฟุกุโอกะ และยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวและสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว Long-stay แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าร่วมงานกว่า 100 คน มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว จาก Chiang Mai Long-stay Life Club, Japan-Thailand Friendship Forum และ Chao Newspaper พร้อมกันนี้ ททท. ยังได้จัดกิจกรรม Tourism Clinic เชิญชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มาให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งการจัด Mini Exhibition จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Long-stay ในจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ททท. ได้จัดพิธีต้อนรับแบบดั้งเดิมของชาวล้านนา ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานได้จัดมีบรรยากาศ การตกแต่งแบบกาดหมั้ว การแสดงนาฏศิลป์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
นักท่องเที่ยวกลุ่มพำนักระยะยาวนับเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ มีวันพักเฉลี่ยและการใช้จ่ายสูง ดังนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด เพื่อกระตุ้นการใช้เวลาในการพำนักในประเทศไทยนานวันขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มค่าใช้จ่ายอันเป็นการตอบสนองต่อกลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งรักษาฐานและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศไทย ทั้งนี้ จากผลการสำรวจของ Long-stay Foundation Japan ในปี 2556 พบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวที่ชาวญี่ปุ่นประสงค์จะเดินทางเป็นอันดับ 2
การจัดงานดังกล่าวคาดว่าจะก่อให้เกิดการรับรู้ในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในตลาดญี่ปุ่นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพำนักระยะยาวจากญี่ปุ่นด้วยปัจจัยของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและขนาดของเมืองที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิต การเข้าถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการมีสังคมชุมชนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ จนเกิดการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวต่อไป
 
18 มิถุนายน 2557 , 17:40 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-โมนา สวท. เชียงใหม่