ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกวันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว กำลังผสมจากหน่วยต่าง ๆ ทั้งตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครทุกหมู่เหล่า เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างและมีแนวโน้มที่พยายามปลุกระดมมวลชนออกมาเคลื่อนไหว หรือจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปรองดองสมานฉันท์ จึงได้บูรณาการทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด อบายมุข และทำการป้องปรามมิให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่อต้านการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2557 เพื่อร่วมกันปิดล้อมตรวจค้น และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนให้มีความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สังคมเป็นปกติสุข คืนความสุขให้คนในชาติ
สำหรับกิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติดและอาวุธสงครามดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครอง โดยครั้งที่ผ่านมาได้ของกลางจำนวนมาก ทั้งยาเสพติด อาวุธสงคราม และผู้ต้องหา
 
18 มิถุนายน 2557 , 19:32 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่