“สวนหิมาลายันแห่งสันติภาพ” ของภูฏาน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างแน่นขนัดตลอดทั้งวัน ก่อนที่มกุฎราชกุมารฯแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

  
     สวนภูฏาน หรือสวนหิมาลายันแห่งสันติภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นภาพสะท้อนคุณค่าที่เก่าแก่ทางสถาปัตยกรรมภูฏาน ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนธรรมชาติพืชพันธุ์และแมกไม้ เพียงแต่ให้ความร่มรื่นสวยงาม ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐโบราณ ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ชินตาทั่วไปในภูฏาน สร้างไว้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้มาเยือนกับชนบท ประตูหลักเปิดต้อนรับด้วยการตกแต่งแกะสลักเสลาภาพมังกรแห่งสันติภาพ หรือดรุ๊ก ยุล เมื่อลอดผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะเห็นความงามของแผ่นไม้ที่แกะสลักเครื่องหมายมงคล 8 ประการในพุทธศาสนาประดับอยู่บนกำแพงซึ่งแต่ละภาพมีความหมายพิเศษที่แสดงถึงสันติภาพและไมตรีจิต โครงสร้างสีขาวโดดเด่นคล้ายสถูปจะมีกลุ่มควันสีขาวหนาทึบพวยพุ่งออกมา ในแต่ละจุดทางภูฏานต้องการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏานที่มีกันมาช้านาน รวมทั้งสื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของภูฏานให้ประชาชนคนไทยได้รู้จักมากขึ้นด้วย
ทำให้มีประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะตลอดทั้งวันของวันนี้(23 พ.ย.49)บรรยากาศคึกคักได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างแน่นขนัด ก่อนที่มกุฎราชกุมารฯแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จพระราชดำเนินงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะเริ่มจัดสถานที่ ตลอดจนการประดับธง การประดับและตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ หลังจากปิดงานคืนนี้แล้ว
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 17:02 น. , อ่าน 1114  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่