ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

  
    ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 400 คน ร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการประชุมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด พร้อมบรรยายพิเศษมอบนโยบาย แนวทางบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามปัญหาข้อข้องใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงของการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติถือเป็นโอกาสทองที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย สิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะทำนั้นไม่ใช่เพียงการปฏิรูปการเมืองเท่านั้น แต่จะต้องปฏิรูปสังคมด้วย รวมถึงดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้กฎหมาย และอื่น ๆ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจัดระเบียบสังคม เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว ประเทศไทยจะสามารถเดินไปพร้อมกันด้วยความสง่างาม
ด้าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า จากวันนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นปัญหายาเสพติด เพราะจะส่งผลถึงลูกหลานในอนาคต อีกทั้งอาวุธสงคราม จะเข้าตรวจค้นและกวาดล้างอย่างเด็ดขาด และปัญหาผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน รวมถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกัน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการจัดตั้งการบริหารงบประมาณและบุคลากรของศูนย์ปรองดอง และอภิปรายการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในมุมมองของชุมชน
 
19 มิถุนายน 2557 , 17:52 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-โมนา สวท.เชียงใหม่