เชียงใหม่ ประชุมเตรียมซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

  
    ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดจะฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดปีนี้ จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 โดยมีรูปแบบฝึกซ้อมแผน 3 รูปแบบคือ ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ โดยเบื้องต้นกำหนดจะทำการซ้อมแผนที่อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และอาคารโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจอาคารสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีกี่อาคาร จะต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ หากเกิดเหตุการณ์จริงหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร มีการประสานงานทุกฝ่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ต้องพร้อมทันทีที่เกิดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน เนื่องจากภัยแผ่นดินไหว กลายเป็นภัยใกล้ตัวในภาคเหนือ หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเร็ว ๆ นี้
เมื่อปีที่ผ่านมาได้ทำการฝึกซ้อมระดับกลุ่มจังหวัดจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม ณ อาคารร้างข้างสำนักงานที่ดินอำเภอสันทราย ใช้เวลาในการซ้อมแผนเสมือนจริงสามวัน โดยการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมแผนระดับจังหวัด เป็นการทบทวนการทำงานและนำข้อผิดพลาดมาแก้ไข โดยจะซ้อมแผนกรณีเกิดแผ่นดินไหว มีอัคคีภัยและเกิดการรั่วไหลของสารเคมีด้วย
 
20 มิถุนายน 2557 , 12:13 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่