ผลผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้กว่า 4 หมื่นตัน พันธุ์น้ำดอกไม้สีทองได้รับความนิยมสูงสุด

  
    ผลผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้กว่า 4 หมื่นตัน พันธุ์น้ำดอกไม้สีทองได้รับความนิยมสูงสุด ส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาทต่อปี
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 7 หมื่นไร่ พื้นที่ปลูกมากสุดคืออำเภอพร้าว เชียงดาว แม่แตง และสันทราย ขณะนี้มะม่วงให้ผลผลิตแล้ว 5 หมื่นไร่ โดยเกษตรกรปลูกพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองมากที่สุด 19,000 ไร่ รองลงมาคือพันธุ์โชคอนันต์ 18,000 ไร่ พันธุ์มหาชนก 10,000 ไร่และนอกนั้นเป็นมะม่วงแก้วและพันธุ์อื่น ๆ สำหรับการปลูกมะม่วงการผลิตปี 2557 นี้ เกษตรกรพึงพอใจ ไม่มีปัญหาด้านตลาด โดยพบว่าราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกิโลละ 50-70 บาท แต่ละปีจะมีผลผลิตมะม่วงในเชียงใหม่ออกสู่ท้องตลาดกว่า 4 หมื่นตัน พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง 13,000 ตัน พันธุ์โชคอนันต์ 15,000 ตัน และพันธุ์มหาชนก 10,000 ตัน โดยมีตลาดส่งออกต่างประเทศสำคัญคือประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน โดยเฉพาะญี่ปุ่นนำเข้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากอำเภอพร้าวจำนวนมาก มูลค่าการส่งออกประมาณปีละ 300-400 ล้านบาท
เนื่องจากมะม่วงราคาดี จึงพบมีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปอีก และยังไม่มีมาตรการควบคุมพื้นที่ปลูก โดยเฉพาะพื้นที่ด้านเหนือของเชียงใหม่ ทั้งอำเภอเชียงดาว พร้าว แม่แตง และแม่ริม ล่าสุดมีการจัดงาน วันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณลานจอดรถศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์มีการซื้อ-ขายมะม่วงในงานได้กว่า 20 ตันและยังมีการเจรจาต่อยอดการค้าขายออกไปอีกจำนวนมาก
 
20 มิถุนายน 2557 , 15:20 น. , อ่าน 1369  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่