อิ่มปลาเผา" คืนกำไรให้สังคม แบ่งรายได้จากการจำหน่ายอาหารมาจัดสร้างบ้านพัก “อิ่มสุข”เพื่อคนชราไร้ญาติ

  
    "อิ่มปลาเผา" คืนกำไรให้สังคม แบ่งรายได้จากการจำหน่ายอาหารมาจัดสร้างบ้านพัก “อิ่มสุข”เพื่อคนชราไร้ญาติ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขณะนี้โครงการคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 แล้ว
นายสุทธิพงศ์ สืบมา ผู้จัดการทั่วไป อิ่มปลาเผา กรุ๊ป เปิดเผยว่า หลังจากดำเนินธุรกิจมานาน 17 ปี มีสาขา 12 สาขาทั้งที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก อิ่มปลาเผากรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานของนายบวร รอดอยู่ (หรือชื่อเดิมบัวอิ่ม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกิจการ) ได้จัดทำ โครงการ “บ้านอิ่มสุข” แบ่งรายได้จากการขายอาหารไปจัดสร้าง บ้านพักคนชรา เพื่อรองรับที่ถูกทอดทิ้ง เป็นการตอบแทนสังคม โดย มุ่งหวังให้ความช่วยเหลือคนชราที่ไม่มีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีลูกหลานดูแล และไม่เคยสร้างปัญหาสังคม โดยจัดสร้างบนเนื้อที่ 15 ไร่ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยลงทุนไปแล้วกว่าสิบล้านบาท ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ประกอบไปด้วยอาคารที่พักที่สามารถดูแลผู้สูงอายุ อาคารละ 30-40 คน จำนวน 4 หลัง ขณะนี้สร้างเสร็จแล้ว 2 หลัง อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารกิจกรรม ออกกำลังกาย อาคารสำนักงาน อาคารพยาบาล เสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือโรงอาหารและอาคารกิจกรรมอยู่ระหว่างก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะรองรับคนชราได้ประมาณ 150-160 คน โดยจะนำรายได้ร้อยละ 30 ของร้านในเครืออิ่มปลาเผากรุ๊ป มาเลี้ยงดูคนชราฟรี
ในอนาคต จะมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับการบริหารงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การถวายโครงการแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้โครงการคงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นความหวังของคนชราไร้ญาติตลอดไป ผู้สนใจช่วยสนับสนุนโครงการ เพียงรับประทานอาหารที่อิ่มปลาเผา ร้านย่างเผาเตาดิน ทุกสาขา ก็เท่ากับช่วยทำบุญสร้างบ้านพักคนชราไร้ที่พึ่งแล้ว โดยอิ่มปลาเผา อิ่มปลาเผาซีฟู๊ด และย่างเผาเตาดิน มี 12 สาขา ทั้งที่กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง โรคัลโรด บางบอน ถนนกัลปพฤกษ์ จรัญสนิทวงศ์ 13 พุทธมณฑล สาย 3 ถนนชัยพฤกษ์ บางมด พุทธบูชา 15 สุกี้ ซีฟู๊ด จังหวัดเชียงใหม่ สันทราย จ.เชียงใหม่ อิ่มปลาเผา สาขาแม่เหียะ เชียงใหม่ ย่าง เผา เตา ดิน ซีฟู๊ด (ดอกดิน เดิม) จังหวัดนครปฐม ย่างเผาเตาดิน สาขา พุทธมณฑลสาย 5 และจังหวัดพิษณุโลก ย่าง เผา เตา ดิน สาขาพิษณุโลก เมื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิและบ้านพักคนชราสร้างแล้วเสร็จยังหวังว่าจะมีจิตอาสามาช่วยเหลืองานมูลนิธิตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนอีกด้วย
 
21 มิถุนายน 2557 , 07:16 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่