ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ระบุ สื่อในยุคปัจจุบันต้องปฏิรูปตัวเอง ไม่รับใช้นักการเมือง

  
     ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ระบุ สื่อในยุคปัจจุบันต้องปฏิรูปตัวเอง ไม่รับใช้นักการเมือง และสร้างสังคมแห่งความเท่าทัน
นายเทพชัย หย่อง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวในโอกาสบรรยายพิเศษในการสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ จริยธรรมสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายเทพชัย กล่าวว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สถานการณ์การเมือง กับเรื่องดิจิตอลมาพร้อมกัน ทั้งนี้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ที่คนทั่วไปสามารถเป็นสื่อได้ เป็นการสะท้อนบทบาทของสื่อในภาวะวิกฤติ โดยที่ผ่านมาพบว่ามีการวิจารณ์ว่า สื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความแตกแยก การนำเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาของสื่อปลุกเร้า กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือน ไม่รอบด้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม ขาดความระมัดระวังในการนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดความแตกแยก สื่อบางสื่อขาดจรรยาบรรณ ทั้งนี้มีข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพควรให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการกะทำลักษณะใดเป็นการละเมิดจรรยาบรรณและสามารถร้องเรียนได้ เปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบและร้องเรียนการกระทำของสื่อโดยประชาชนและสร้างรากฐานทางความรู้ในการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณของประชาชน เพิ่มบทบาทในการคลี่คลายวิกฤติความขัดแย้งโดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นสื่อกลางสำหรับทุกฝ่าย กระตุ้นให้สังคมช่วยกันแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล สังคมปัจจุบันเป็นยุคการแข่งขัน นักข่าวต้องมีทักษะที่หลากหลายขึ้นทำข่าวชิ้นเดียวรายงานได้ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เนื่องจากสื่อหลายแห่งเริ่มมีสื่อโทรทัศน์แล้ว ยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง สื่อสามารถดึงความน่าเชื่อถือคืนสู่สังคมได้ อยู่ที่จะทำหรือไม่ สื่อควรมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้น ปกป้องประโยชน์สาธารณะ มีอิสระในการรายงานข่าว ตามภารกิจของสื่อมวลชน ที่ต้องรายงานข้อเท็จจริง ตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะ มีความเป็นอิสระในการรายงานข่าวและในการตรวจสอบ เป็นช่องทางสำหรับการแสดงความเห็นสาธารณะ ทำประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นสาระมีความน่าสนใจและมีความหมาย มีความรอบด้านและรักษาความสมดุล มีความรับผิดชอบ สามัญสำนึก จริยธรรม สื่อยังเป็นเครื่องมือ เป็นกลไก ให้สังคมดีขึ้น เพื่อทำให้คนในสังคมต้องรู้เท่าทัน ถ้าสังคมรู้เท่าทัน โดยใช้จริยธรรมเป็นพื้นฐาน เราจะไม่สามารถแก้ปัญหานักการเมืองโกงกินได้ ถ้าสังคมมีแต่คนเฉยๆ สื่อต้องปฏิรูปตัวเองด้วย ขณะเดียวกันสื่อไม่สามารถมีจริยธรรมมากกว่าคนในสังคมได้หากยังรับใช้นักการเมืองและเขียนข่าวบิดเบือน
 
23 มิถุนายน 2557 , 18:44 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่