สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมพบปะกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และสื่อมวลชน

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมพบปะกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย ในพื้นที่ โดยจะจัดกิจกรรมพบปะกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกงสุลต่างประเทศ ช่าวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและสื่อมวลชน โดยคาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ในงานนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะบรรยายพิเศษเรื่องภาพลักษณ์ล้านนา ภายใต้บรรยากาศงานเลี้ยงแบบคอกเทลล้านนา มีวงดนตรีพื้นเมืองโดยครูแอ๊ด ภาณุทัต อภิชนาธง และรำวงมาตรฐาน ขอเชิญผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง
 
24 มิถุนายน 2557 , 14:49 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่