ชาวไร่ยาสูบเชียงใหม่และลำพูน ร้อง ขอให้โรงงานยาสูบรับซื้อใบยาแห้งส่วนเกินโควตา 5 แสนกิโลกรัม

  
    ชาวไร่ยาสูบเชียงใหม่-ลำพูน ร้อง คสช.คืนความสุขให้ประชาชน ยื่นหนังสือขอให้โรงงานยาสูบรับซื้อใบยาแห้งส่วนเกินโควตา 5 แสนกิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ 100 บาท
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ที่เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มเองเชียงใหม่ ประมาณ 100 คน นำโดยนายขจรศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือผ่านนายปริญญา สุวงศ์วาร ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ถึงผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้รับซื้อใบยาแห้งคงเหลือประมาณ 500,000 กิโลกรัมจากการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสมาคม ซึ่ง ในปีการผลิต 2556/2557 ทางโรงงานยาสูบ ได้รับซื้อใบยาแห้งจากชาวไร่ยาสูบในส่วนของผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมไปแล้ว 2,615,000 กิโลกรัม ตามโควตา อย่างไรก็ตามยังคงเหลือใบยาแห้งส่วนเกินอีกประมาณ 500,000 กิโลกรัม เนื่องจากในปีการผลิตใบยาสูบได้ผลดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตใบยาแห้งต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 400 กิโลกรัมต่อไร่ จากปีก่อนที่ได้ผลผลิตเพียง 300 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น โดยขอให้รับซื้อใบยาแห้งดังกล่าวในราคากิโลกรัมละ 100 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ เหมือนที่ช่วยเหลือชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว โดยขอให้รับซื้อก่อนเดือนกรกฎาคม เพราะห่วงว่าใบยาจะได้รับความเสียหายเนื่องฝนตกทำให้เกิดความชื้น ซึ่งนอกจากการยื่นหนังสือผ่านทางสำนักงานยาสูบเชียงใหม่แล้ว จะมีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเดียวกันนี้ไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ผ่านทางมณฑลทหารบกที่ 33 ด้วย ขณะที่นายปริญญา สุวงศ์วาร ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเสนอให้ทางผู้บริหารส่วนกลางทราบ ทั้งนี้การจัดหาใบยาแห้งของโรงงานยาสูบในแต่ละปีนั้น มีการจัดหาตามยอดขายและแนวโน้มการตลาด ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่ายอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลงไปกว่าร้อยละ 10 โดยที่การรับซื้อใบยาแห้งของปีนี้ก็มีการรับซื้อจนเกือบเต็มโควตาแล้ว
 
24 มิถุนายน 2557 , 16:04 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่