มูลนิธิเชียงใหม่จุงอัง จัดงานขอบคุณประเทศไทยเนื่องในวันครบรอบ 64 ปี สงครามเกาหลี

  
    มูลนิธิเชียงใหม่จุงอัง จัดงานขอบคุณประเทศไทยเนื่องในวันครบรอบ 64 ปี สงครามเกาหลี เชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานขอบคุณประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี สงครามเกาหลี ณ ห้องประชุมมูลนิธิเชียงใหม่จุงอัง โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกลุ่มพำนักระยะยาวเกาหลีในเชียงใหม่และแขกร่วมงาน ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี หลังจากเสร็จสิ้นสงครามเกาหลี ประชาชนของสองประเทศได้เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด เห็นได้จากการเติบโตด้านอิเลคทรอนิคและการสื่อสาร การท่องเที่ยว เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมาก ขณะเดียวกัน ด้านการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ และวัฒนธรรม ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เห็นความเชื่อมโยง สนับสนุนกันและกันขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในระยะ 1-2 ปี มีผู้พำนักระยะยาวชาวเกาหลีในเชียงใหม่มากขึ้นประมาณ 2 พันคน มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ นายแทมิน กิม ประธานมูลนิธิพระพรใหม่กล่าวว่าประเทศไทยกับเกาหลีมีสัมพันธ์ที่ดีมาช้านาน ปัจจุบันได้เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นอย่างดี มีชาวเกาหลีพำนักระยะยาวในเชียงใหม่กว่า 2 พันคน ขณะที่มีกว่า 3 พันคนในภาคเหนือ ล่าสุดชาวเกาหลียังคงมองหาลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งเชียงใหม่อีกด้วย
ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกาหลีกับไทยมีโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยสิ่งที่ต้องปรับปรุงเตรียมพร้อมคือเตรียมการด้านภาษา และการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน
 
25 มิถุนายน 2557 , 13:40 น. , อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่