งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

  
     ภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 เพื่อแสดงออกถึงการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงถึงการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้คำขวัญ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทุกภาคส่วนต้องเข้าร่วมกันป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะการรวมตัวกันทำกิจกรรมในโครงการ To be Number 1 จะทำให้นักศึกษาและประชาชน ได้เห็นโทษของยาเสพติดและเห็นความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ได้แก่ ถนนเด็กสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการยาเสพติด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดเต้น ประกวดวาดภาพ แข่งขันฟุตบอล ประกวดวงดนตรีไทยสากล หมากรุกไทย ออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด และขบวนรณรงค์ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ภายในงานมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม ประมาณ 10,000 คน
 
26 มิถุนายน 2557 , 15:02 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่