นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจำนวนมากมุ่งหน้าเข้าสู่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 หวังเข้าชมพระบารมีมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมงานในบ่ายวันนี้

  
     ตั้งแต่เริ่มเปิดให้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในวันนี้ (24 พ.ย.49) เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจำนวนมากทั้งที่จองบัตรล่วงหน้าหรือภายหลังที่ทราบว่าจะมีการเสด็จฯ ของมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ต่างมุ่งหน้าเข้าไปชมยังจุดสำคัญ ๆ ภายในงานก่อนที่จะได้เข้าชมพระบารมีของมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฎาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ที่จะถวายการต้อนรับ ได้แก่ หอคำหลวง เรือนร่มไม้ สวนกล้วยไม้ สวนโครงการหลวง และสวนองค์กรอื่น ๆ โดยในส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติของราชอาณาจักรภูฏานนั้น ได้ปิดให้บริการเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ตั้งแต่เลา 09.00 – 16.00 น. นักท่องเที่ยวจึงทำได้เพียงการเดินผ่านและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาของการเสด็จพระราชดำเนิน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในช่วงเวลา 14.30 -17.30 น.ประชาชนที่ต้องการเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เฉพาะ 2 ฝั่งถนนที่เสด็จฯ ผ่านเท่านั้น ส่วนสถานที่ที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยม จะกันคนออกทั้งหมดเพื่อถวายความปลอดภัย
 
24 พฤศจิกายน 2549 , 12:44 น. , อ่าน 1108  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่