คณะของรองอธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเดินทางมาเยือนเชียงใหม่

  
    คณะของรองอธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างกัน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ให้การต้อนรับนายหยู ฝ่าน รองอธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในโอกาสที่คณะจากมณฑลยูนนานเดินทางมาศึกษาดูงาน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว ว่า ไทยกับจีนเป็นมิตรประเทศกันมาช้านาน ปัจจุบันมีการเดินทางที่สะดวก โดยเฉพาะเส้นทาง R3a ที่เชื่อมโยงภาคเหนือของไทยกับจีน ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ทำให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้น
ในโอกาสนี้คณะมีกำหนดจะไปเที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ และพบปะกับตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ในการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของประชาชนทั้งสองเมือง
 
27 มิถุนายน 2557 , 17:19 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่