รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ จะต้องมีการหยิบยกเรื่องการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมาพูดคุยกันอีกครั้ง หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือ

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้ทำให้ต้องมาทบทวนการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอีกครั้ง เพราะพบว่าปัญหาน้ำท่วมได้เกิดขึ้นทุกปี โดยจะมีการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างภายในปีหน้า ทั้งนี้ต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่างผลดี ผลเสีย เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปี จึงจะมีการนำผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยศึกษาเดิมกลับมาทบทวนใหม่ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างจริงจัง และต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการอนุรักษ์กับการสูญเสียจากอุทกภัยว่าสิ่งใดที่ประชาชนเห็นด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาคนนอกพื้นที่ถกเถียงปัญหาเรื่องแก่งเสือเต้น แต่คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้ต้องให้คนในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ โดยมาตรการสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตพื้นที่ภาคเหนือนอกจากเขื่อนแก่งเสือเต้นแล้วจะนำโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องโครงข่ายอ่างเก็บน้ำมาดำเนินการ และโครงการจัดทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 2-3 แห่ง เป็นลิ้นชักน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในภาพรวมเป็นการถาวรด้วย
 
, อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่