รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุหลังเที่ยงคืนน้ำในแม่น้ำปิงจะลดจนเห็นตลิ่ง ซึ่งจะต้องเร่งสูบน้ำออกจากเขตเมืองเชียงใหม่และฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคเหนือจึงต้องมองถึงการแก้ปัญหาเป็นการถาวรด้วย ส่วนกรณีของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นขณะนี้รอให้น้ำในแม่น้ำปิงลดจากฝั่งตลิ่งก่อนแล้วจะดำเนินการสูบน้ำและพร่องน้ำลงแม่น้ำปิงให้เร็วที่สุด โดยจะนำกระสอบทรายไปวางไว้ที่หน้าบ้านของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง และระดมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าดูแลซ่อมแซมและตัดไฟฟ้าในส่วนที่เป็นอันตราย คาดว่าหลังเที่ยงคืนน้ำจะลดจนเห็นตลิ่ง เมื่อสูบน้ำแล้วก็จะต้องกวาดล้างถนนให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยจะรายงานผลความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ด้วย ส่วนเรื่องการแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นจะประชุมกับทางเทศบาลให้กำหนดโซนนิ่งการแจกอาหารให้ประชาชนให้ทั่วถึงเพราะที่ผ่านมาประชาชนร้องขอว่าในซอยลึก ๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์โทรศัพท์หมายเลข 0-5321-3650,0-5321-3894 และ 0-5321-3898 บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการแก้ปัญหาถาวรนั้นจะวางแผนขุดแก้มลิง ลอกแม่น้ำปิง ทำเขื่อนกั้นน้ำย่านชุมชนโดยให้โยธาธิการและผังเมืองและชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อจัดทำแผน โดยจะมีการจัดทำระบบเตือนภัยกรณีฝนตกหนักเกินกว่า 100 มิลลิเมตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชน ตั้งศูนย์แก้ปัญหาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อีกทั้งได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทบทวนเรื่องผู้บุกรุกแม่น้ำปิงอีกครั้ง หากพบมีการบุกรุกให้ดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่