ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยหลายอำเภอใน จังหวัดเชียงใหม่ร้องขอ คสช แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

  
     ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากอำเภอสารภี อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ร้องขอ คสช. แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
ที่มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันโทพิสิฐ จงวัฒนาไพศาล รองหัวหน้าส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รับเรื่องจากนายบุญมา สมใจ กำนันตำบลหนองแฝก สารภี พร้อมตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอสารภี อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ขอให้ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากขณะนี้ลำไยได้ออกผลผลิตมากทีสุดในรอบหลายปี โดยผลผลิตที่ออกมาระหว่าง 1-27กรกฎาคม 2557 เกรด AA กิโลกรัมละ 18 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 8 บาท โดยช่วงที่ลำไยออกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม คาดว่าราคาช่วงนั้นจะตกต่ำอย่างมาก จึงร้องขอให้ คสช.ลงมาควบคุมราคา และส่งทหารไปดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยอ้างว่าที่ผ่านมา มาตรการช่วยเหลือ ไม่ได้ช่วยเกษตรกรจริงแต่เป็นการช่วยค่าคนส่งแก่พ่อค้าคนกลางหรือโหล้งรับซื้อลำไย โดยขอให้เงินจำนวนที่อนุมัติมาให้ลงมาช่วยเกษตรกรจริงๆ ขอให้ คสช.ส่งเจ้าหน้าที่มาดูเครื่องร่อนลำไยว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
เกษตรกรยังร้องเรียนกรณีราคาลำไยเกรด AA 18 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่เกรด A กิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งห่างกันมากเกินไป เกษตรกรเห็นว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป จึงขอให้เร่งตรวจสอบด้วย เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรขาดทุน เพราะต้นทุน ปุ๋ย ยา ค่าแรงคนงานขึ้นราคา จึงขอให้ คสช.เร่งตรวจสอบและช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนด้วย
 
28 กรกฎาคม 2557 , 12:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่