มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 79 เข้าสู่รั้วอินทนิลอย่างอบอุ่น
ปีการศึกษา 2557 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษา ไปเป็นเดือนสิงหาคม 2557 ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีนี้จะมีนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนกว่า 5,000 คน โดยได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2557 อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป โครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ได้จัดเตรียมรถคอยรับ-ส่ง จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต) เดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษณาได้รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาหลักสูตร 4 และ 5 ปี รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้ง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นักศึกศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.ทำการเปิดบัญชีธนาคาร ณ ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ทุกคน ทุกหลักสูตร) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 13.00 -16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 -22.30 น. โครงการงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 79 “สู่รั้วอินทนิล” ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่”
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่จะมีการแบ่งกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้” ตามฐานต่างๆ โดยมีวิทยากรประจำฐานคอยให้ความรู้ เพื่อเป็นการทำความรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มากขึ้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเดินตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ภายใน/ภายนอก) เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ร่วมโครงการประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย เพื่อเข้าคารวะนายอำเภอสันทราย ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวอำเภอสันทราย โดยมีชาวอำเภอสันทรายมาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น
วันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. โครงการเจิมหน้ารับขวัญอินทนิล ช่อที่ 79 โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นมีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก และในเวลา 17.00 – 22.00 น. จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 79 พิธีกรรมทางล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ
 
28 กรกฎาคม 2557 , 13:14 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่