เจ้าหน้าที่ บุกตรวจค้นรีสอร์ท หลายแห่งในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  
     เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง บุกตรวจค้นรีสอร์ท หลายแห่งในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ หากพบบุกรุกจริงจะยึดคืนเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
หลังจากได้รับร้องเรียนว่ามีการก่อสร้าง รีสอร์ทรุกพื้นที่ป่า ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ และนำที่ดินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน ได้เข้าตรวจสอบรีสอร์ทที่ก่อสร้างรุกพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ตรวจสอบรีสอร์ท 4 แห่ง คือ ม่อนม่วน ม่อนหนาว ม่อนหวาย และม่อนบอยฟ้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโครงการหลวง ที่รีสอรท์ม่อนม่วน ผู้ครอบครองได้นำโฉนดที่ดินมาแสดง 3 งาน 35 ตารางวา ขณะที่รีสอร์ทม่อนหนาว และม่อนหวาย ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเพียงเอกสารการซื้อขายเท่านั้น โดยที่ม่อนหนาว มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ส่วนม่อนหวาย มีกว่า4 ไร่ ส่วนรีสอร์ท ม่อนบอยฟ้า ผู้ครอบครองได้นำเอกสารสิทธิ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
นายสุเทพ ปรวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าวว่า พื้นที่ที่ตรวจสอบดังกล่าวเป็นป่าสงวนมีความลาดชันสูงและเป็น พื้นที่ป่า มีหลักฐานภาพถ่ายที่ชัดเจนว่าเป็นป่าสงวนแต่ก็ยังมีการออกโฉนดที่ดิน จึงต้องไปตรวจสอบการออกโฉนดว่าได้มาถูกต้องหรือไม่ ส่วนรีสอร์ท อีก 6 จุดที่เหลือจะเร่งตรวจสอบเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม หรือทำประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยพื้นที่ที่เพ่งเล็งเป็นพิเศษ คือ ที่ดินที่ถูกนำมาใช้ ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำการเกษตร ไม่ใช่เกษตรกรครอบครอง จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน หากตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าไม่ถูกต้องต้องเร่งแก้ไข แต่หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะยึดคืนทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับรีสอร์ท ม่อนหนาว และม่อนหวาย ในข้อหาครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ ครองครอบป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2484 ส่วนม่อนม่วน และม่อนบอยฟ้า จะตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวทางโครงการหลวงได้ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนเพื่อทำประโยชน์ประมาณ 13,00 ไร่ ตั้งแต่ปี 2517 แต่ปรากฏว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมได้นำที่ดินไปขายต่อให้นายทุน และนำที่ดินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ หลังจากโครงการหลวง ได้พัฒนาม่อนแจ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จนได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะอยู่ในพื้นป่าต้นน้ำ อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงมีรีสอร์ทของเอกชนผุดขึ้นจำนวนมาก
 
28 กรกฎาคม 2557 , 16:57 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่