มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ

  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ พร้อมจัดทอดผ้าป่าถวายหนังสือที่ขาดแคลนแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต่อไป
นายคีรินทร์ หินคง รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ” ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2557 ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ซึ่งจะจัดภายใต้แนวคิด “มอบหนังสือให้ห้องสมุด สร้างปัญญาแก่มนุษยชาติ” และเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายในงานจะมีการเสวนา บรรยายพิเศษ เทศน์ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากผู้เขียน และสำนักพิมพ์ชื่อดัง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน การเรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง และภาษาล้านนา โดยเฉพาะนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และการทอดผ้าป่าหนังสือเป็นกองทุนเพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต่อไป
 
29 กรกฎาคม 2557 , 18:27 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่