การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 300 ไร่ เร่งบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมรับทราบการสำรวจและตัดทำลายไร่ฝิ่นในฤดูกาลผลิต 2556/2557 สามารถตัดทำลายได้ร้อยละ 99.34 และพบว่าในภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร น่าน เชียงราย แพร่ ลำปาง เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากกว่า 1,600 ไร่ เป็นประมาณ 2,000 ไร่ เพิ่มขึ้นกว่า 350 ไร่ สูงสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขตอำเภออมก๋อยและอำเภอเชียงดาว มีพฤติการณ์ที่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่โดยการปลูกลึกเข้าไปในป่า ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบูรณาการกับกำลังทหารปราบปรามในพื้นที่
ด้านผลการจับกุมคดียาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเดือนตุลาคม – มิถุนายน 2557 ปีที่ผ่านมาพบว่าสูงกว่าถึง 819 คดี จากปี 2556 จับกุมได้ 5,048 คดี เป็น 5,867 คดี ในปี 2557 ผู้ต้องหา 6,012 ราย เป็นคดีเสพสูงสุด ที่ผ่านมายาเสพติดที่จับกุมได้ของจังหวัดเชียงใหม่ สูงสุด คือ ยาบ้า รูปแบบการลำเลียงพบใช้รถโดยสารประจำทาง โดยซุกซ่อนในร่างกายผู้โดยสารและการลำเลียงทางน้ำโดยใช้เรือเป็นพาหนะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยและมีแนวโน้มการลำเลียงยาเสพติดจะซุกซ่อนมากับผู้รับจ้างหน้าใหม่โดยอาศัยรถโดยสารประจำทางและซุกซ่อนมากับยานพาหนะส่วนบุคคล กลุ่มบุคคลที่ควรเฝ้าระวังเป็นชาวเขาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ตอนใน ส่วนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบช่วงเดือนมิถุนายน 2557 กับปีที่ผ่านมามีสถิติลดลง
 
30 กรกฎาคม 2557 , 16:42 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่