เวทีรับฟังความเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
     บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยผลวิเคราะห์ขีดความสามารถพบทางวิ่งยังรองรับได้อีก 20 ปี แต่ภายใน 5 ปีนี้ต้องเร่งปรับปรุงด่วน
นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รอบท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้าร่วม ซึ่งโครงการนี้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา D103 Consortium ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย) และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลาการศึกษาและจัดทำแผนแม่บท 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556
ในการสัมมนาครั้งนี้ทางทีมงานโครงการฯ ระบุว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งจากการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่จริง แล้วนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดในการรองรับจำนวนผู้โดยสารและอากาศยานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการวิเคราะห์ประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่า ในส่วนของทางวิ่งและคลังสินค้ายังสามารถรองรับการขยายตัวได้อีก 20 ปี หรือมากกว่า
อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวอาคารผู้โดยสาร ลานจอด ระบบชานชาลา โครงข่ายถนน และพื้นที่จอดรถ มีความจำเป็นที่ต้องเตรียมปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวแล้ว ทั้งนี้สิ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปี คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของอาคารผู้โดยสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานนอกเขตปฏิบัติการการบิน เช่น พื้นที่จอดรถ ชานชาลา เป็นต้น ซึ่งในปี 2556 มีผู้โดยสารประมาณ 5.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2577 น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.2 ล้านคน ขณะที่ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับผู้โดยสารหากพัฒนาเต็มศักยภาพแล้วอยู่ที่ปีละ 20 ล้านคน
 
30 กรกฎาคม 2557 , 18:56 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่