กรมสุขภาพจิต เตรียมจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

  
     กรมสุขภาพจิต เตรียมจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ในการดำเนินงาน เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้า
แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ในการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้า สามารถขยายเครือข่ายงานสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ
 
31 กรกฎาคม 2557 , 19:34 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่