เริ่มแล้ว งานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ ปี 2557

  
     เริ่มแล้ว งานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ ปี 2557 พบการประกวดผลผลิตลำไยสด พันธุ์อีดอ การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไย และอื่นๆ อีกมากมาย
พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไย ปี 2557 เชียงใหม่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน(Chiangmai Longan Festival 2014) จัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2557 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 293,221 ตัน ซึ่งเป็นลำไยคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง รสชาติอร่อย หวาน กรอบ มีสรรพคุณทางสุขภาพ ดังนั้น จึงมีการส่งเสริมให้ผลผลิตลำไยพันธุ์ดี มีการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลำไย การช่วยจัดหาสถานที่จำหน่ายลำไยด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคลำไยมากขึ้น ซึ่งการจัดงานเทศกาลลำไย เชียงใหม่ ปี 2557 นี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการบริโภคและการตลาด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การประกวดผลผลิตลำไยสด พันธุ์อีดอ การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลำไย การจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้ากระทรวงพาณิชย์และการแสดงกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน
 
31 กรกฎาคม 2557 , 19:37 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่