งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและใช้ประโยชน์ของการประกันภัยในการบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นายสมชาย ปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกันภัยภูมิภาค เป็นประธานเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างทัศคติที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภาคธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและใช้ประโยชน์ของการประกันภัยในการบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัว ด้วยการออมเงินไว้กับการประกันชีวิต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการประกันภัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกันภัยภูมิภาค กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ปี 2553-2557 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจประกันภัยหลายๆ ด้าน และให้ความสำคัญกับการประกันชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุก 100 คน มีกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองอยู่อย่างน้อย 40 คน แต่ละคนออมเงินด้วยเงินฝากประกันชีวิต 7,500 บาทต่อปี เพื่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันชีวิตจุนเจือตนเองและครอบครัวได้
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบูธของธุรกิจประกันภัย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพฟรี กิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งมีการมอบกรมธรรม์ประกัน 200 ทุนประกัน 100,000 บาท สำหรับผู้เข้าชมงาน
 
31 กรกฎาคม 2557 , 19:38 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่