เริ่มเดินรถ 12 เส้นทางวันแรก ในเชียงใหม่ รถสองแถวเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คัน

  
     เริ่มเดินรถ 12 เส้นทางวันแรก ในเชียงใหม่ รถสองแถวเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คัน ทุกสายเริ่มต้นที่สถานีขนส่งช้างเผือก ประชาชนพึงพอใจกับก้าวแรกในการจัดระบบจราจรโดยสมัครใจ
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 นับเป็นวันเริ่มต้นในการจัดระบบรถสี่ล้อแดงอย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดงได้ร่วมกันกำหนดเส้นทางรถสี่ล้อแดงเป็น 11 เส้นทาง รวมกับรถเมล์บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่อีก 1 เส้นทางรวมเป็น 12 เส้นทาง ครอบคลุมในเขตเมืองทั้งหมด เบื้องต้นมีรถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คัน ทุกคันจะต้องไปเริ่มต้นที่สถานีขนส่งช้างเผือก ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการเดินรถประจำ 12 เส้นทาง ช่วงแรกเกิดปัญหาความแออัดของการจราจรบ้าง แต่ก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้ในช่วงสาย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นยังพบปัญหารถสองแถวบางคันฝ่าฝืนเข้าไปจอดในพื้นที่ชั้นในบ้าง ส่วนกรณีแม่ค้าต้องขนส่งสินค้า อนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้การเดินรถระบบใหม่ อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนบ้าง ในระยะนี้ก็ต้องขออภัย แต่จากการสอบถามพบว่าคนส่วนใหญ่พึงพอใจกับการจัดระบบจราจร เพื่อให้การสัญจรของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมืออย่างสมัครใจจากสี่ล้อแดงที่ร่วมโครงการจำนวนมากโดยไม่ขอค่าชดเชย ทั้งนี้การดำเนินการจะรับฟังเสียงประชาชนและยินดีที่จะปรับแผนตามความจำเป็น และสภาพความเป็นจริง
สำหรับรถที่ยังไม่ถึงคิว จะจอดรอด้านนอก เช่น สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สุสานแขวงศรีวิชัย เป็นต้น ซึ่งระยะแรกประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่สักระยะจะเข้าที่เข้าทาง นับเป็นการทำให้เชียงใหม่ มีระบบการขนส่งจราจรที่ดี เป็นระบบระเบียบ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนด้วย
 
1 สิงหาคม 2557 , 12:09 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่