งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน จัดกลางเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน กลางเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าราคาโรงงานมาร่วมจำหน่ายกว่า 400 คูหา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางประนอม เฉินบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่างานดังกล่าวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ โดยนำผู้ประกอบการจากทั่วประเทศมาจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานกว่า 400 คูหา โดยยึดหลักสินค้าราคาถูกจริง ลดจริง ถูกกว่าท้องตลาด และเป็นสินค้าใหม่ ในราคาโรงงาน จำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สินค้าโอทอป SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าของกลุ่มบริษัทสหพัฒนพิบูลย์จำกัด กลุ่ม ซี.พี. และเครือเจริญโภคพันธุ์ มีกิจกรรมลด แลก แจก แถม จำหน่ายสินค้าช่วงนาทีทอง ตลอดระยะเวลาการจัดงาน คาดการณ์มีรายได้สะพัดตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานกว่า 20 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การให้คำปรึกษาด้านตลาด ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ในการนี้มณฑลทหารบกที่ 33 ยังมาจัดเวทีดนตรีคืนความสุขให้ประชาชนและกิจกรรมตรวจสุขภาพและรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้เที่ยวชมงาน บี.โอ.ไอ.จัดโซนจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำที่กลั่นจากดอกไม้ เป็นต้น งานจัดระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 นี้
 
1 สิงหาคม 2557 , 17:08 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่