การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว รถไฟตู้นอน สำหรับเด็กและสตรี

  
     การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว Ladies & Children Car รถไฟตู้นอน สำหรับเด็กและสตรี เพื่อความสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเดินทางทางรถไฟแก่สตรีและเด็ก
นายสมชาย คงชื่นสิน ผู้อำนวยการภาคเหนือฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Ladies & Children Car รถไฟตู้นอน สำหรับเด็กและสตรี ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีและเด็ก การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดพ่วงรถโดยสารปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 ไปกับขบวนรถโดยสาร 3 เส้นทาง 8 ขบวน ขบวนละ 1 คัน 40 ที่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นมา โดยสุภาพสตรีและเด็ก กรณีเด็กชายจะต้องอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์และส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร โดย Ladies & Children Car จะตกแต่งด้วยสีชมพู แสดงรูปภาพสตรีและเด็กทั้งภายในและนอกรถโดยสาร มีพนักงานสุภาพสตรีและตำรวจหญิงเป็นผู้ดูแลความปลอดภัย สำหรับสายแหนือ มีขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ทั้งไปและกลับ โดยตำรวจรถไฟสตรีจะสุ่มขึ้นตรวจสอบบนขบวนรถทุกระยะ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้ผู้โดยสาร มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในขบวนรถ พร้อมติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน สำหรับกดขอความช่วยเหลือ โดยห้ามจำหน่ายสุราบนขบวนรถไฟโดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษเดินทางในตู้โดยสารนี้ แม้จะเป็นคณะเดียวกัน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้เดินทางเป็นอันขาด
ขณะที่นางธัญพร ชัยพิบาล ผู้โดยสารรถไฟกล่าวว่า รู้สึกอุ่นใจในการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้บริการรถไฟไทยมาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหาใดๆ เมื่อมีบริการตู้นอนสำหรับสตรีและเด็กก็ยิ่งรู้สึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นและไม่คิดจะเปลี่ยนใจจากรถไฟไทย
สำหรับพนักงานทุกคนจะถูกส่งตรวจหาสารเสพติด โดยตั๋วโดยสารจะประทับตรายางเฉพาะสุภาพสตรีและเด็กเท่านั้น
 
2 สิงหาคม 2557 , 19:18 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่